سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه سادات مدنی – گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
کاظم مهانپور –

چکیده:

امروزه جلوگیری از نشر و حذف آلودگی های رنگی در پساب صنایع نساجی بسیار مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته است. دراین تحقیق پس از تهیه کاتالیست ZnFe2O4/Clinoptilolite واستفاده هم زمان از تابش فرابنفش (UV) و آلتراسونیک (US) آلاینده رنگی Direct Red23 تجزیه و شرایط عملیاتی در ۹pH=، غلظت رنگ ppm20، مقدار کاتالیست gr/lit 4و مقدار اب اکسیژنه معادل ۵/۲میلی لیتر به ازای هر لیتر محلول رنگی بهینه گردید.