سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منصور شیشه فروش – مدیرکل ادارهبحران استانداری اصفهان
ویکتوریا عزتیان – رئیس مرکز شیمی جو ازن و آلودگی هوای استان اصفهان
اعظم باقری – کارشناس ارشد

چکیده:

درسالهای اخیر بحران آلودگی هوا دربرخی شهرها ایران از جمله اصفهان به بلیه ای جدی تبدیل شده است که پیش بینی شرایط بحران آلودگی هوا کاربرد فناوری های نوین را می طلبد سکون طولانی مدت هوا عدم تهویه هوا درراستای افقی و قائم حرکات نزولی هوا عدم وجود باد درسطح زمین وجود شرایط کوهستانی و دره ای و یا بروز مه درلایه وارونگی وجود موانع شهری و استقرار ساختمان های بلند که بدون توجه به جهت وزش باد غالب هرشهر احداث شده اند تولید آلاینده های شهری و صنعتی دروقوع بیشتر رخدادهای حاد آلودگی هوا موثر می باشد سکون هوا اصطلاحی است کهه از اولین رخداد آلودگی شدید دراروپا و آمریکا بکار گرفته شد و نشانگر استقرار طولانی توده هوای سرد و پرفشار است. مهمترین شرایطی که به رخدادسکون هوا کمک می کنند عبارتند از شبهای طولانی نیمه دوم پاییز و نیمه اول زمستان و یا روزهای کوتاه آسمان صاف و هوای به نسبت خشک شرایط رخداد وارونگی تابشی شبانه باد به نسبت آرام الگوی واچرخندی فرونشینی دربخش عمده ازضخامت جو و استقرار طولانی مدت پایداری جو زمین پوشیده از برف جهت بازتاب نور خورشید و عدم افزایش دما درروز مانع کوهستانی با توجه به باد غالب.