سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داود مرادخانی –
مجید رجایی نجف آبادی –
رسول صفری –
بهزاد صداقت –

چکیده:

در این تحقیق بهینه سازی لیچینگ ستونی کانسنگ مس اکسیدی معدن چودرچای با استفاده از نرم افزارهای Minitab و ۱۴ Design Expert 7 مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی و بهینه سازی شرایط عملیاتی، آرایه یL9 ( 3 4 از روش تاگوچی انتخاب شد. پارامترهای عملیاتی و سطوح آن ها شامل: غلظت اسید: ۴۷۵ و ۹گرم در لیتر؛ زمان: ۹ ۲ و ۱ روز؛ محدوده ابعاد ذرات – ۰+ و ۹۰ -۹۵ ،+۹-۱۰+میلی متر ودبی جریان ۲/۵ و۵ وcc/min7/5تحت شرایط بهینه ی غلظت اسید ۹۵۵ گرم در لیتر، محدوده ابعاد ۹۰-۱۰+دبی cc/min2/5 وزمان ۹ روز؛ محلول مس با غلظت ۵/۹۲گرم در لیتر و بازیابی ۹۷/۰۳%بدست آمد. با استفاده از تحلیل واریانس غلظت اسید به عنوان موثرترین پارامتر در این فرآیند شناخته شد.