سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

الهه کیخا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
سیده هما اسلامی مهدی آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد
علیرضا میراولیایی – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی
فرهاد شهرکی – استاددانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

راکتورهای بسترثابت یکی ازمتداولترین انواع راکتورهای مورد استفاده درصنایع گازوپتروشیمی می باشند و درحال حاضر اکثرفرایندهای کاتالیستی فاز گاز دراین نوع ازراکتورها انجام می شود با توجه به اینکه انتقال حرارت نقش مهمی درتعیین شرایط عملیاتی بهینه و بازدهی این راکتورها دارد بسترثابتی با نسبت قطر لوله به ذره N=5 درمحدوده ۸٫۵<Re<1086 با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی CFD شبیه سازی شد و اثردمای سیال ورودی به بستر دمای دیواره و دمای ذره برپروفیل سرعت درون راکتور بررسی شده است نتیجه شد که تغییر دمای ذره نقشی درتغییر پروفیل سرعت درون بستر ندارد و با افزایش دمای سیال سرعت درون بستر کاسته شده و درشرایط شارحرارتی صفردیوراه سرعت درون بستر بیشتر و رژیم جریان آشفته تر از شرایط دمای دیواره ثابت است.