سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شهره نیکخواه – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
علی سبحانی –
علی کاخکی –

چکیده:

این پژوهش با هدف تعیین شرایط مناسب برای خشک کردن و تعیین رقم مناسب جهت تولید برگه خربزه انجام شد. واریته های خاتونی، تاشکندی(درگزی) و حاج ماشاالله که از نظر اقتصادی و مشخصات کیفی برای فرآوری مناسب تر هستند، جهت تولید برگه خربزه مورد استفاده قرار گرفتند. این ارقام در زمان مناسب با استفاده از تست رسیدگی برداشت شدند. آزمایشات تعیین کمیت و کیفیت برای میوه تازه انج ام گردید . برای تهیه برگه از میوه های سالم و ب یعیب با کیفیت مناسب استفاده شد. به این منظور ابتدا میوه ها کاملا تمیز و شسته شده سپس عملیات پوست گیری و جداسازی قسمتهای زائد بر روی آنها انجام گردید . آنگاه گوشت خربزه برش زده شده و با استفاده از خشک کن کابین تی با شرایط متفاوت (دمای ۵۰ و ۶۰ درجه سانتیگراد ، سرعت دمنده کم و زیاد ) ، در آفتاب و با استفاده از خشک کن آزمایشگاهی خشک شدند . درپایان مرحله خشک کردن آزمایشات کمی و کیفی و حسی در فرآورده خشک شده انجام شد . از آزمایش فاکتوریل در قالب کاملا تصادفی جهت تجزیه و تحلیل آماری طرح استفاده شد و میانگین ها با استفاده از آزمون دانکن مقایسه شدند. به طور کلی نتایج نشان داد که خشک کردن میوه خربزه با خشک کن کابینتی با دور کند نسبت به روش های دیگر سبب ایجاد خصوصیات حسی و کیفی بهتری در برگه تولیدی شد. همچنین ارقام خاتونی و تاشکندی برای ایجاد برگه مناسب تر بودند.