سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

داود کامرانی مقصود – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
امیررضا بهزادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

امروزه یکی از اصلیترین گزینه های حفر تونل های شهری انجام عملیات حفاری با استفاده از دستگاه حفاری TBM سپردار (شیلددار) است. در این دستگاه قطر استوانه دستگاه کمتر از قطر مقطع تونل حفاری شده است. دلیل این موضوع اجازه آزادسازی تنش موجود در خاک میباشد که در نتیجه منجر به ضخامت کمتر لاینینگ در طراحی های انجام شده، خواهد شد. در صورت عدم آزادسازی تنش (اصطلاحا در شرایط تنش K0) خاک مقطع لاینینگ طراحی غیر اقتصادی خواهد بود. در پی آزاد سازی تنش در خاک، تغییر شکل هایی در مقطع ایجاد می شود که بایستی مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله سعی شده تا انجام حفاری تونل توسط دستگاه حفاری TBM به ۲ صورت جبهه حفاری آزاد (اجازه تغییر شکل داده می شود) و جبهه حفاری محدود شده (اجازه تغییر شکل داده نمی شود) با استفاده از نرم افزار تحلیل المان محدود ABAQUS مدل شده و مورد تحلیل قرار گیرد. تاثیر کنترل کرنش و عدم کنترل آن در توزیع تنشها، بررسی کرنش پلاستیک ایجاد شده، نحوه ی توزیع تنش، تغییر شکل ایجاد شده در سینه حفاری و … از جمله موضوعات مورد بررسی قرار گرفته در این مقاله می باشد.