سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هادی رجبی – کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
احمدرضا غواصیه – استادیار، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
روح اله رجبی – کارشناس ارشد مهندسی سازه
رضا رجبی – کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت و ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ت

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از دبی غالب رودخانه جاماش که با روش دبی مقطع پر بدست میآید و معادلاتی که جهت تعیین عرض بهینه ارائه شده است، روند تغییرات عرض بستر در رودخانه جاماش مورد بررسی قرار میگیرد و با توجه به ناهنجار بودن تغییرات عرضی در مطالعات ساماندهی رودخانه، عرض بهینه انتخاب گردیده و براساس آن موقعیت سازه های حفاظتی و چگونگی اقدامات ساماندهی مشخص میگردد.