سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجید اندایش – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهین شفیعی – ٢ استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
امیر صرافی – ٢ استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تشکیل هیدراتهای گازی به عواملی همچون وجود آب به مقدار کافی، وجود تشکیل دهنده هیدرات و شرایط دمای و فشاری مناسب، بستگی دارد. منحنی های تعادلی ۲ یا ۳ فازی برای تشخیص رابطه بین آن ها استفاده می شود که این شرایط تعادلی ممکن است به تعداد اجزا بستگی داشته باشد. روشهای مختلفی برای تخمین دما و فشار تشکیل هیدراتهای گازی ارائه شده است که در این مقاله سعی به معرفی و مقایسه ایشان با یکدیگر شده است. از طرفی در حال حاضر تکنولوژی هیدرات برای ذخیره سازی و انتقال گاز طبیعی توسعه داده می شود. محلولهای سورفکتانتی پیدا شده اند که می توانند آهنگ تشکیل هیدرات گازی و همینطور مقدار ذخیره سازی را افزایش دهند. یک سورفکتانت یونی، یک سورفکتانت غیر یونی، مخلوطی ازین دو و سیکلوپنتان مورد استفاده قرار گرفت تا تشکیل هیدرات از سنتز گاز طبیعی( ۹۲٫۵ % مولی متان ، ۴٫۹۶ % مولی اتان و ۲٫۹۹ % مولی پروپان) را بهبود ببخشند. تاثیر سورفکتانت غیر یونی (سدیم دودسیل سولفات) برای ذخیره گاز طبیعی در هیدرات بیشتر از تاثیر سورفکتانت یونی (دودسیل پلی ساکارید گلیکوسید) مشاهده شد. سیکلوپنتان توانست مدت زمان تشکیل هیدرات را کاهش دهد اما عملا نتوانست آهنگ تشکیل هیدرات و همینطور مقدار ظرفیت ذخیره سازی را بهبود ببخشد