سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن قربانی نداف – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
عباس شهرآبادی –
محمد عبدالهی – دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

نفت خام مخلوطی از هیدروکربنهای سبک و سنگین می باشد با کاهش دمای نفت حلالیت هیدروکربنهای سنگین کاهش می یابد و سبب رسوب این اجزا به فرم کریستالهای جامد واکس می شود و همچنین آسفالتین نیز ممکن است همراه با کریستالهای واکس رسوب می کند این رسوبات با توجه به منشا نفت می توانند انواع گوناگونی باشند یکی ازان واع این رسوبات واکس هست که عمدتا ازمولکولهای راست شاخه پارافینی تشکیل یافته است این رسوبات عمدتا به دلیل تغییر شرایط دمایی محیط و یا تغییر ترکیب سیال در اثر از دست دادن اجزای سبک ایجاد می شود دراین راستا مقاله حاضر به بررس تعادل سه فازی گاز – مایع (نفت ) ، جامد واکس پرداخته که منجر به بهبود نتایج حاصل از مدل برمبنای مدلهای جامد توسعه داده شده دراینمقاله یک مدل ترمودینامیکی توسعه یافته است. برای اعتبار سنجی مدل از داده های آزمایشگاهی موجوددر مقالات بهره برده شده است. نتایج دارای تطابق بسیار خوبی می باشند توسط مدل ارایه شده می توان در نهایت میزان رسوب واکس در نفت خام را پیش بینی نموده دقت حاصل از این روش در مقایسه با سایر روشها قابل قبول می باشد.