سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرهاد شهرکی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان
فرزاد قاسمی – استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

پروپان و بوتان محصولات واحدجداسازی میعانات گازی هستندکه به عنوان خوراک واحدهای پتروشیمی کاربرددارند و با تبدیل به سوخت مایع قابل انتقال بخش عمده ای از صادرات پتروشیمی را به خود اختصاص میدهند اهمیت تولید این محصولات خلوص پایین پروپان و بوتان دربرخی از فازهای مجتمع گاز پارس جنوبی و اثرات نامطلوب ناخالصی های موجود موجب شده است. که شرایط عملکرد بهینه واحد و افزایش غلظت پروپان و بوتان از اهمیت خاصی برخوردار شود دراین تحقیق از طریق شبیه سازی واحد در حالت پایا و با استفاده از مطالعات تحلیل حساسیت عوامل موثر برعملکرد برج ها و پارامترهای کلیدی فرایند جهت افزایش میزان جداسازی بررسی شده است. دمای مناسب جهت ورود خوراک و سینی بهینه ی خوراک مشخص گردید با توجه به محدودیت های طراحی و بررسی های انجام شده تنها با افزایش ۲۵ درصدی نسبت جریان برگشتی و با ثابت درنظر گرفتن بار حرارتی و بازجوش آور پروپان و بوتان به میزان مطلوب می رسد که این تغییر باعث کاهش دبی جرمی محصولات مطلوب برج ها می شود تغییر سایر عوامل موثر برخلوص محصولات تاثیر محسوسی روی افزایش میزان جداسازی ندارد.