سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

داود مرادخانی –
مجید رجایی نجف آبادی –
حسن حمیدی نژاد –
بهزاد صداقت –

چکیده:

به منظور بررسی شرایط بهینه و امکان سنجی فلوتاسیون کانسنگ مس سولفیدی معدن چودرچای با عیار مس ۱/۸۲%در خوراک، آزمایش های فلوتاسیون با استفاده از نرم افزارDesign Expert7و بکارگیری روش طراحی آزمایش تاگوچی و انتخاب آرایهL18(22× ۳ ۶طراحی و انجام شد. در این تحقیق پارامترهای مختلفی ازجمله نوع کف ساز MIBC و روغن کاج، دور همزن: ۱۵۵ و ۹۵۵۵ دور در دقیقه pH 9و۱۰ و ۹۹ ، زمان کف گیری: ۴۰ و ۲ دقیقهدرصد جامد: ۹۵ ۱۵و۲۰ درصد، دانه بندیd80 80 955 و ۹۶۵ میکرون، میزان کلکتور: ۶۰۵۵ و ۹۵۵۵ گرمبر تن و نرخ هوادهی: ۹۴ و ۰ لیتر در دقیقه مورد بررسی قرار گرفتند. در بهترین حالت با استفاده از کف ساز روغن کاج، دور همزن ۹۵۵۵ دور در دقیقهpH=11زمان کف گیری ۲ دقیقه، درصد جامد ۶۵ ٪، دانه بندی ۹۶۵ میکرون میزان کلکتور ۹۵۵۵ گرم بر تن و نرخ هوادهی ۰ لیتر در دقیقه کنسانتره ای با عیار ۲۲/۰۸% و بازیابی ۹۰/۷۲%بدست آمد. پارامتر نوع کف ساز دارای بیشترین تاثیر در افزایش عیار، و پارامترهای کلکتور و نوع کف ساز نیز دارای بیشترین تاثیر در افزایش بازیابی مس بودند