سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

طیبه سمندری گیکلو – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد عل
بهنام الهامی – دانشجوی دکتری باغبانی، دانشگاه تبریز

چکیده:

به منظور انتخاب شرایط بهینه و تهیه یک پروتوکل مناسب جهت تولید کالوس در گیاه خار مریم آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت. در این آزمایش از دو نوع محیط کشت (MS, B5)، سه نوع ریزنمونه (هیپوکوتیل، کوتیلدون و برگ) و چهار نوع ترکیب هورمونی Zeatin0.6 mgl(-1),NAA0.1, BAP0.3,) H(3), (NAA0.1, BAP0.6, Zeatin0.3mgl(-1) H(2), (Zeatin0.3mgl(-1) NAA0.1, BAP0.3,)H(1) و (NAA0.1, BAP0.6, Zeatin 0.6mgl(-1 ) استفاده شد. نتایج نشان داد که هر سه فاکتور بررسی شده تاثیر معنی‌داری بر روی وزن تر و قطر کالوس داشتند و بیشترین میزان وزن تر و قطر کالوس مربوط به محیط کشت MS و ریزنمونه کوتیلدون بوده و در بین ترکیبات هورمونی نیز ترکیب (BAP 0.6, Zeatin 0.6mgl(-1) NAA 0.1 ) مناسب‌ترین ترکیب برای تولید کالوس انتخاب شد.