سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مهدی تاکستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسیمواد خوردگی و حفاظت مواد
حسین کیا – دانشجوی کارشناسی ارشد تسلیحات
عبداله افشار – استاد دانشگاه صنعتی شریف
محمدعباس محسن – پژوهشکده علوم و فنون هسته ای تهران

چکیده:

دراین تحقیق هدف استفاده از شرایط بهینه برای رسیدن به حداکثر راندمان و بیشترین میزان براقیت درآبکاری پوشش کروم براق با استفاده از جریان مستقیم برروی فولادساده کربنی بوده است به این منظور شرایط بهینه شامل دانسیته جریان دماتاثیر افزودن الکل و زمان مناسب برای ابکاری پوشش کروم براق برروی فولاد ساده کربنی مورد بررسی قرارگرفته است با مقایسه منابع مختلف محلول متداولی با نسبت ۱۰۰:۱ کاتالیزور اسید سولفوریک و اسید کرومیک برای آبکاری کروم براق انتخاب شد. همچنین گستره دمایی ۴۰-۳۸ درجه سانتی گراد به عنوان گستره دمایی بهینه مورد استفاده قرارگرفت.برای آزمایش نمونه هایی از جنس فولاد کم کربن به صورت ورقهای کوچک با ابعاد ۳×۲cm بریده شد و سپس عملیات آماده سازی برای تمام نمونه ها مطابق استاندارد مربوطه شامل سنباده زنی چربی شویی انجام شد سپس با استفاده از روش هول – سل محدوده دانسیته جریان کاری برای بدست آوردن پوشش براق تعیین شددرپایان این مرحله شدتجریان بهینه و غلظت مناسب افزودنی بدست آمد. درنهایت برای تخمین زمان بهینه از نمونه های کمکی استفاده شد. تصاویر میکروسکوپ نوری از ساختار پوشش کروم براق و نمودارهای رسم شده نتایج بدست آمده توسط این تحقیق را تایید می کند.