سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش مدیریت و توسعه گردشگری, چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد خادم الحسینی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
هوشمند عطایی – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان
ناهید السادات میر عنایت – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم و برنامه ریزی محیطی دانشگاه پیام نور مرک
محمد کاظم حاجیان – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

چکیده:

تاثیر اقلیم بر انسان به حدی است که احساس راحتی،سلامتی،آسایش و اعمال فیزیولوژک بدن را تحت تاثیر خود قرار می دهد.گردشگر در جستجوی اقلیم مطلوب است که در آن احساس ناراحتی و عدم آسایش حرارتی و اقلیمی نکنند و این عامل در تصمیم گیری برای مقصد و مدت سفرا و دخالت مستقیمی داردودر مواردی وابستگی به ویژگی های اقلیمی در مورد تقاضای گردشگری هم منشا پیدایش و هم عامل محدود کننده آن به شمار می رود عناصر جوی بر روی گردشگران،نوع فعالیت گردشگری و زمان تحقق آن اثر می گذارد.هدف این مقاله تعیین محدوده آسایش اقلیم گردشگری با استفاده از مدل TCI در شهرستان فارسان می باشد.روش تحقیق در این مقاله به صورت تحلیلی _ موردی می باشد.