سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اسماعیل صادقی – فوق لیسانس باغبانی)

چکیده:

استفاده از گیاهان وحشی که خاصیت دارویی دارند اهمیت بالایی در علوم مختلف از جمله طب سنتی به شمار می روند. بنابر این حفظ و توسعه و شناسایی این گونه ها جایگاه ویژه ای در علوم گیاهی دارند. گونه ارینجیوم کائوکازیکوم Eryngium caucasicum با نام محلی زلنگ یکی از گونه هایی است که هم به عنوان سبزی و از طرف دیگر به دلیل خاصیت دارویی مدر، اشتها آور، تونیک اعصاب وتسکین درد های روماتیسمی و آنتی اکسیدانت قوی انتخاب و شرایط اقلیمی و رویشگاهی گونه فوق برای اولین بار مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور سه رویشگاه دشت ناز، کیاسر ، بالاده انتخاب و در هر یک از رویشگاه ها ۳ ترانسکت ۱۰۰ متری و در هر ترانسکت به فاصله ۱۰ متر از یکدیگر تعداد ۱۰ پلات یک متر مربعی قرار داده شد. در این مطالعه در صد پوشش تاجی و تراکم و فراوانی گونه مورد نظر ، در صد شیب، جهت شیب، ارتفاع از سطح دریا، تیپ گیاهی، گیاهان همراه،نیز ثبت شد.هم چنین در هر رویشگاه خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که این گونه از لحاظ در صد پوشش و تراکم و درصد فراوانی دارای بهترین وضعیت در منطقه دشت ناز (میزان در صد پوشش ۱/ ۱۱ ، میزان تراکم ۰۳ / ۴ و فراوانی ۶۴ درصد) با ارتفاع از سطح دریا ۱۶ متر، اقلیم نیمه مرطوب معتدل، جهت شیب رو به شمال، متوسط بارندگی سالانه ۵۳ / ۶۵۲ میلی متر و متوسط درجه حرارت سالانه ۲۸ / ۱۷ درجه سانتی گراد( متوسط حداقل درجه حرارت سالانه ۹۶ / ۱۲ درجه سانتی گراد و متوسط درجه حرارت حداکثر سالانه ۹۵ / ۲۱ درجه سانتی گراد ) می باشد