سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهلا غفاری جباری – کارشناس ارشد معماری_انرژی،دانشکده معماری،پردیس هنرهای زیبا،دانشگاه

چکیده:

باتوجه به وجود اقلیم های متنوع درایران نیازمند طراحیهای خاص برای هر اقلیمی می باشیم دراین مقاله شهر اصفهان به عنوان میدان تحقیق انتخاب شده است چرا که این شهر از جمله شهرهای با اهمیت و پایتخت فرهنگی ایران است و یکیا ز اقلیم های مهمی است که بطراحی خاص نیاز دارد دراین اقلیم روزها بویژه در فصل تابستان هوا نسبتا گرم می باشد و در شبها بویژه درماه های زمستانی هوا به شدت سرد میباشد بنابراین هر دو موضوع گرمایش و سرمایش مطرح می شود نتایج بدست آمده نشان میدهد که در ماه های تیر و خرداد و مرداد نیازمند استفاده از کولر آبی هستیم اما در بقیه فصول می تواند با طراحی مناسب و استفاده از تجهیزات غیرفعال به محدوده آسایش رسید.