سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعیده مرادمند – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا – برنامه ریزی توریسم نجف آباد
حسین امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا – برنامه ریزی توریسم نجف آباد
سمیرا مرادمند – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

با توجه به اهمیت صنعت گردشگری بعنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه جهانی، علاوه بر عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، عوامل محیط طبیعی نیزنقش مهمی را در توسعه گردشگری و همچنین جذب گردشگر ایفا می کنند. از آنجا که شهر یزد بعنوان یکی از پایگاههای جذاب گردشگری است و بدلیل اقلیم گرم و خشک آن ، این پژوهش به منظور بررسی شرایط سالانه اقلیم یزد و تعیین نسبی ایام مطلوب آب و هوائی برای سفر به یزد انجام گرفته است.برای انجام این تحقیق از داده های هواشناسی ایستگاه سینوپتیک شهر یزد در یک دوره آماری ۳۵ ساله( ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۵ ) و شاخص ETو شاخص اقلیم گردشگریTCI استفاده کرده بگونه ای که محاسبات بر اساس عواملی که در تصمیم گیری و برنامه ریزی گردشگران جهت انتخاب مقصد بشدت اثر میگذارند همچون میانگین حداکثر دمای هوا ، میانگین حداقل رطوبت نسبی ، میانگین دمای هوا ، میانگین رطوبت نسبی ، مجموع بارندگی ، میانگین تعداد ساعات آفتابی در روز و سرعت متوسط باد انجام گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد که ماه های می ( ۱۱ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد ) و اکتبر ( ۹مهر تا ۹ آبان ) از لحاظ میزان دما و رطوبت و تابش و بارش و … شرایط آرمانی برای گردشگران دارند در حالیکه یزد در ماههای گرم سال نظیر جولای و آگوست (تیر و مرداد ) بدلیل وجود گرما ، آفتاب سوزان ، رطوبت اندک و … به نسبت سایر ایام سال ، شرایط نامساعدتری را برای پذیرایی از گردشگران داراست.