سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهنام مهدی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک
حمیدرضا صبا – دکتری ژئوتکنیک

چکیده:

علاوه برخسارتهای وارد بر اماکن و منازل و مرگ و میر انسان ها آسیب های روانی ناشی از وقوع زمین لرزه نیز حائز اهمیت می باشد دراین تحقیق ضمن بررسی بهداشت روانی افراد در دوران پس از زمین لرزه شرایط روحی افراد اسکان یافته در خانه های موقتی با کسانی که منازل خود را از دست نداده اند مورد مقایسه ای جامع قرارمیگیرد و مشکلات موجود در منازل موقتی همراه با شناسایی سیستم های کاربردی نیز مطرح خواهد شد. پرواضح است که با دوراندیشی پیرامون برخی مسائل می توان اثرات اجتناب ناپذیر زمین لرزه را با مدیریت بهنگام اسکان بازماندگان کاشه داد توجه به این نکته ضروری استکه علیرغم اهمیت و تنوع خانههای موقتی بازسازی منازل آسیب دیده و همچنین تنش های وارد بر خانواده هایی که خانه های خود را از دست داده اند قابل بحث می باشد.