سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی و بین المللی تسمه نقاله و سیستمهای نوارنقاله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پویا کریمی – کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشکده معدن دانشکده فنی دانشگاه ت
عیار کریمی – دانشجوی کارشناسیارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد
حامد امیری – کارشناس صنایع واحد نگهداری و تعمیرات، امور فرآوری، شرکت سنگآهن گلگهر
محمدرضا شهسواری – رییس واحد نگهداری و تعمیرات، مدیریت امور فرآوری، شرکت سنگآهن گلگهر

چکیده:

در این تحقیق، وضعیت تعمیراتی و عملیاتی نوارنقالههای کارخانه تغلیظ شرکت صنعتی و معدنی سنگآهن گلگهر سیرجان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. بررسی در گام نخست با تعیین مقادیر شاخصMTBF و فاصله زمانی نت پیشگیرانه در سطح اعتماد ۹۰ درصد برای هر یک از نوارنقالههای موجود در کارخانه تغلیظ به صورت مجزا شروع شد و نوارنقالههای با حساسیت و اولویت بالاتر (از دیدگاه تعمیراتی) تعیین گردیدند.در ادامه، تعمیرات قسمتهای مختلف نوارنقالههای موجود مانند نوار، درام تیل، درام اسنب و … به صورت جداگانه و برای تمامی نوارها بررسی و تعداد آنها از نظر کمی با هم مقایسه شد. بر این اساس تجهیزات اصلی نوار نقاله از نقطهنظر تعمیراتی (تعداد تعمیر)، مشخص گردیدند. در مراحلپایانی نیز، مقادیر شاخصMTBF برای نوارهای مختلف و تنها بر اساس تعمیر قسمتهایی از نوار نقاله که در مرحله قبل مشخص شده بودند، تعیین گردید و در ادامه بر اساس هر کدام از تجهیزات مختلف، نوارنقالههای حساس به تعمیر آن بخش نیز مشخص گردیدند. در پایان نیز راهکارهای عملیاتی جهت افزایش شاخصMTBF مورد بررسی قرار گرفت.