سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بیژن تکاور – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی، دانشگاه تهران
طالب احمدی – کارشناسی مهندسی فضای سبز دانشگاه ملایر
حمزه احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه پیام نور اصفهان

چکیده:

با توجه به افزایش جمعیت و تامین مواد غذایی و توسعه مناطق ضروری و اجتنابناپذیر می باشد. شرایط جوی از مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار در تولید محصولات کشاورزی، محسوب می شود. در این تحقیق داده های هواشناسی ایستگاه سینوپتیک ایوان به صورت روزانه وماهانه و سالانه از سازمان هواشناسی کشور دریافت، و پس همگنی داده ها با آزمون ران تست بررسی شده است. روش تحقیق به صورت توصیفی آماری می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش پاپاداکیس و شاخصGDD در محیط نرم افزارهای آماری EXCEL و SPSS انجام گرفته شده است. طبق روش پاپاداکیس از نظر شرایط دمای تابستانی منطقه در طبقه پنبه قرار دارند. باتوجه به شرایط دمای زمستانی، منطقه در طبقه جو دو سر قرار دارد. از نظر رژیم حرارتی در گروه بری و از نظر رژیم رطوبتی در گروه مدیترانه قرار دارد. ازلحاظ آگروکلیمایی کشت سیب زمینی براساس روشGDD و مجموع درجه حرارتهای فعال و غیر فعال مورد بررسی قرار گرفته است. براین اساس از ماه دسامبر تا اواخرماه فوریه در منطقه جزء ماه های غیر فعال از نظر کشاورزی محسوب می شوند. براساس آستانه های دمایی مراحل فنولوژیک گیاه سیب زمینی تقویم اقلیمی درمنطقه به صورت تاریخ کشت محصول در اواسط اسفند ماه و برداشت آن اواخر تیر و اوایل مرداد ماه می باشد. شهرستان ایوان با جمعیت ۷۳۹۳۷ نفر تا سال ۱۳۸۵ از این تعداد ۷۴ درصد یا ۵۴۹۰۵ نفر را جمعیت روستایی تشکیل می دهد. بنابراین شناسایی پتانسیل ها ی کشاورزی منطقه در توسعه و برنامه ریزی آن نقش به سزایی دارد