سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی محمدرضائی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی
علی قائی – دانشجویان کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی
حامد کمالی –
صدیقه محمدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

سیب زمینی با نام علمی Solanum tuberosum با سطح زیرکشت ۱۸میلیون هکتار پس ازگندم جو و برنج از مهمترین محصولات کشاورزی درجیره غذایی به شمار می رود هم اک نون بیماری شانکر ساقه و شوره سیاه سیب زمینی که عامل آن قارچ Rhizoctoniasolani ازبیماریهای مهم مزارع سیب زمینی کشور است که با علایم شانکر خشک و شوره سیاه ظاهر میشود وموجب کورشدن استولن ها گشته لذا محصول را به شدت کاهش میدهد گونه R. solani به لحاظ تنوع بالای ژنتیکی به گونه مرکب مشهور است دراین تحقیق از هفت منطقه سیب زمینی کاری استان اصفهان شامل گلپایگان فریدونشهر سمیرم اردستان چادگان نجف آباد وخمینی شهر نمونه های آلوده به این بیماری جمع آوری گردید و درآزمایشگاه بروی محیط pda کشت داده شدند سپس قدرت بیماریزایی جدایه ها درشرایط گلخانه با آلوده سازی غده های سیب زمینی رقم مارفونا توسط جدایه های رشد یافته روی محیط کشت ارزیابی و درنهایت شدت بیماریزایی جدایه ها براساس سیستم درجه بندی کارلینگ درپنج شاخص متفاوت ازصفرتاپنج اندازه گیری شد