سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید علی وصالی – کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه تهران و کارشناس استانی پر
حسین شریعتمداری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه تهران

چکیده:

پدیده بیابان زایی نتیجه فرآیندهای گوناگونی شامل تغییرات آب و هوایی و فعالیت های انسانی است که امروزه مطالعه و بررسی پیرامون نقش فعالیت های انسانی در این پدیده جایگاه خاصی پیدا کرده است زیرا علاوه بر نقش مستقیم فعالیت های انسانی در آسیب به محیط، خود به عنوان محرکی عمل نموده و موجبات تحریک و تقویت عوامل محیطی را فراهم می کند. از جمله این دخالت ها می توان به کشاورزی غیر اصولی که سبب نابودی بستر کشت و کاهش حاصلخیزی خاک می شود اشاره نمود. هدف این تحقیق نشان دادن بیابان زایی ناشی از شاخص عملکرد محصولات کشاورزی در جنوب شرقی استان تهران در منطقه جوادآباد ورامین می باشد. بدین منظور پس از تهیه نقشه واحدهای کاری، بازدید میدانی و جمع آوری آمار و اطلاعات لازم، به کمک ابزار GIS و با بهره گیری از مدل IMDPA به بررسی میزان تاثیر این شاخص در منطقه پرداخته شد. نتایج حاصل از تهیه نقشه بیابان زایی ناشی از این شاخص در سطح منطقه مورد مطالعه بر پایه واحدهای کاری در محیط GIS نشان داد که منطقه از حیث شاخص مورد بررسی با میانگین ارزش عددی ۱۶/۱ در کلاس کم بیابان زایی قرار دارد، همچنین حدود ۹۴% از مساحت منطقه مورد مطالعه تحت تاثیر این شاخص در کلاس کم و ناچیز بیابان زایی و ۶% دیگر در کلاس متوسط قرار می گیرد.