سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نظر رضایی راد – کارشناس اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی
سیدمهدی رضوی – دانش آموخته کارشناسی ارشد بیابان زدایی دانشگاه تهران
حسن احمدی – استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
علی اکبر داودی راد – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

چکیده:

کشور ایران به دلیل شرایط خاص اقلیمی به همراه شرایط توپوگرافی و ادافیکی تحت تاثیر اغلب فرایندهای بیابان زایی قرار دارد که برای بررسی آن نیاز به مطالعات دقیق می باشد براین اساس جمعی از اساتید و محققین برجسته کشور جهت کمی سازی معیارها و شاخصهای تاثیر گذار برروند بیابان زایی با توجه به زیست بوم های طبیعی و شرایط اجتماعی اقتصادی و فرهنگی کشور اقدام به تدوین مدل ایرانی ارزیابی پتانسیل بیابان زایی IMDPA نمودند تحقیق حاضر به منظور بررسی پتانسیل بیابان زایی در سطحی بالغ بر ۱۱۵۵۴ هکتار از حوزه آبخیز کویر میقان اراک با تکیه بر معیار پوشش گیاهی و شاخصهای این معیار با استفاده از روش مذکور صورت گرفت نتایج تحقیق نشان داد منطقه مورد مطالعه براساس معیار پوشش گیاهی تحت دو کلاس متوسط و شدید قرار دارد که سهم کلاس متوسط ۸/۹۵ درصد و سهم کلاس شدید ۳۶/۶۶ درصد می باشد.