سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدجواد رحیم دل – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود
راحب باقرپور – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی معدن
سعید مهدوری – مربی دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی معدن

چکیده:

پدیده انفجار سنگ در حین استخراج مواد معدنی به روش زیرزمینی و حفر تونل در مناطق عمیق و عموماً در سنگ های مقاوم و در نقاط پرتنش رخ می دهد. این پدیده با آزاد شدن انرژی کرنشی ذخیره شده در سنگ در یک زمان کوتاه همراه بوده و علاوه بر آسیب رسانی به افراد و تجهیزات، باعث ریزش و ناپایداری فضای زیرزمینی می شود، بنابراین به منظور جلوگیری از مخاطرات این پدیده لازم است که احتمال وقوع آن مطالعه شود. تونل انتقال آب سبزکوه با طول ۱۰۶۰۰ متر به منظور انتقال آب از رودخانه سبزکوه به سد چغاخور مورد مطالعه قرار گرفته است. با توجه به این که ضخامت روباره در بعضی نقاط به حدود ۱۱۰۰ متر هم می رسد، بنابراین پتانسیل وقوع انفجار سنگ در این نقاط وجود خواهد دشت. به منظور ارزیابی احتمال وقوع انفجار سنگ روش های مختلفی نظیر معیار تنش مماسی، معیار تنش ها و … ارائه شده است. در این مقاله ضمن بررسی احتمال وقوع انفجار سنگ در تونل انتقال آب سبزکوه، راهکارهایی به منظور کنترل این پدیده ارائه شده است.