سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم مرادیان – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی
حسین افضلی مهر – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
منوچهر حیدرپور – استاددانشگاه صنعتی اصفهان
امین غریب زاده –

چکیده:

بهینه سازی رودخانه نیاز به یک فهم دقیق ازالگوی جریان ازنقطه نظر مورفودینامیک دارد با توجه به اینکه اطلاعاتی درزمینه جریان غیریکنواخت کندشونده تحقیق توزیع سرعت تحت جریان غیریکنواخت کندشونده دربسترشنی برای نسبت ظرافت کمتر از۱/۵ مورد بررسی قرارمیگیرد نتایج نشان داد که حداکثر شدت آشفتگی درحالت جریان یکنواخت و جریان کندشونده درنزدیکی بستر رخ میدهد و توزیع شدت اشفتگی درحالت جریان کندشونده به جریان یکنواخت متفاوت می باشد.