سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای قابوسنامه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

وحیده نوروز زاده چگینی – پژوهشگر و ویراستار

چکیده:

قابوسنامه از کتاب های بسیار مهم در تاریخ ادبیات ایران است که بیانگر تاریخ سیاسی، اجتماعی، دینی و فرهنگی قرن پنجم است. در باره ی این کتاب و اندرزهای عنصر المعالی در مورد مسائل اجتماعی و فرهنگی آن روزگار به فراوانی سخن گفته ده اما تاکنون در باره ی شخصیت خود عنصر المعالی که از خلال نصیحت هایش به گیلانشاه مشهود است، سخن زیادی گفته نشه است. ما در این مقاله سعی داریم که جنبه های مختلف شخصیت او را مورد بررسی قرار دیهم و به نقابی اشاره کنیم که در روانشناسی یونگ مطرح شده و در سخنان عنصر المعالی می توانیم نمونه هایی از آن را ببینیم.