سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در علوم محض و کاربردی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیروان نادری – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیک، دانشگاه ارومیه، ارومیه
مهدی صحبتی –
مهدی یوسفی زاده –
صلاح الدین زرین –

چکیده:

در سال های اخیر بر اثر ظهور اسپینترونیک به عرصه علم و تکنولوژی کارهای زیادی بر روی نیمه رسانا ها وفلزات برای ساخت سیستم های منطقی انجام شده است. یک از این کارها نیروی اسپینی می باشد که بر جریاناسپینی ذرات با اسپین ۱۲وارد میشود. این نیرو دقیقاً شبیه به نیروی لورنتس می باشد که به ذرات باردار در یک میدان مغناطیسی وارد می شود و آنهار را منحرف می کند و اثر هال باری را به وجود می آورد. با استفاده ازنیرو های اسپینی می توان اثر هال اسپینی را به وجود آورد. برای دیدن اثر هال اسپینی در گرافن شتاب اسپینی را با استفاده از معادله دیراک معرفی میکنیم. شتاب اسپینی به تکانه ذرات و میدان مغناطیسی خارجی واعمال شده به گرافن بستگی دارد. با استفاده از این شتاب اسپینی می توان جریان اسپینی در گرافن را قطبیده کرد و همچنین می توان از گرافن برای ساخت سیستم های منطقی با این شتاب اسپینی استفاده کرد. برای بدست آورد شتاب اسپینی یک میدان مغناطیسی را به صورت عمودی به گرافن اعمال می کنیم و با استفاده از تصویر هایزنیرگ سرعت اسپینی و سپس شتاب اسپینی را به دست می آوریم. تغییرات اسپینی ذرات به فرکانس لارمور و فرکانس ناشی پتانسیل مغناطیسی بستگی دارد