سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدصابر زمان پورزهرائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی / دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود اشرفی زاده – استادیار مهندسی مکانیک / دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله روش اختلاف محدود وِنو ۱ و معادلات حاکم آن برای حل جریان تراکم پذیر غیر لزج بصورت مبسوط توضیح داده شده است. میزان دقت این روش ، با دو روش روش اچ ال ال ۲ و ا چ ال ال سی ۳ در جریان های یک بعدی و دوبعدی مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته است. همچنین برای نخستین بار تأثیر استفاده از پردازنده گرافیکی روی افزایش سرعت اجرا، در سه روش فوق مورد بررسی قرار گر فته است. با استفاده از تکنولوژی کودا و پردازشگر گرافیکی، سرعت اجرای برنامه روی پرداز نده گرافیکی نسبت به پرداز نده های مرکزی مورد مقایسه قرار گرفته و نتایج حاکی از افزایش بیش از ۱۵۲ برابر سرعت می باشد.