سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سجاد حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
پوریا قره بگلو –
بیژن عسکری –

چکیده:

شبکه های عصبی خانواده ای از روشهای محاسباتی غیرخطی می باشند که تاحدی الهام بخش مغز انسان هستند و دارای کاربردهای زیاد درتجزیه و تحلیل مواد غذایی هستند به هر حال باید تاکید شود که ایده تطابق و مدلسازی اثر واقعی عصبی هدف اصلی دراولین مدل شبکه می باشد امروزه این جنبه عمدتا جنبه فرعی بوده و شبکه های عصبی بیشتر به عنوان یک مدل ریاضی نسبت به مدل زیستی مورد استفاده قرار میگیرند شبکه عصبی به عنوان روشی جهت مدلسازی یک ارتباط تابع بین مجموعه ای از داده های ورودی و مجموعه ای از متغیرهای خروجی مرتبط می باشند. دراین بررسی ساختارهای عمده شبکه عصبی مصنوعی مورد بحث قرار گرفته اند و مثالهایی از کاربرد آنها برای ارایه راه حل مسائل آنالیز مواد غذایی دراین مطالعه ارایه شده است که به موارد کاربردی و غیرکاربردی آنها پرداخته شده است.