سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

علیرضا کرباسی – استادیار کارشناسی اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل
علی یوسفی – دانشجوی کارشناسی اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده:

یکی از اهداف کشورهای درحال توسعه دستیابی به رشد اقتصادی پایدار میباشد. دراین راستا شناخت عوامل موثر بر رشد اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا اهمیت کاهش وابستگی اقتصادی کشور به درامدهای ارزی حاصل از صدور نفت ازیک طرف و جایگاه صادرات وتنگناهای آن در مسایل اقتصادی از طرف دیگر کاملا محسوس می باشد. از جمله کالاهایی که ایران در زمینه تولید و کشت آن از پتانسیل های بالقوه و بالفعل برخوردار است گلها وگیاهان زینتی است.