سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

الهام مبارک حسن – اعضای هیئت علمی گروه محیط زیست دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ا
کتایون ورشوساز –

چکیده:

آسایش گرمایی حالتی است که فرد با محیط اطراف احساس رضایت نماید احساس آسایش وکارایی بدن انسان به برخی فاکتورها شامل شرایط جوی دمای هوا رطوبت هوا تندی باد ، بو، غبار و شرایط صوتی، نوری محیط بر احساس آسایش و کارایی انسان موثر هستند در شرایطی که هوا یا بیش از حد گرم یا سرد باشد فرد احساس ناآرامی خواهد داشت همچنین در یک دمای مشخص اگر رطوبت نسبی و تندی باد تغییر کند احساس آسایش فرد تغییر خواهد نمود. دراین مطالعه رابطه تجربی THI به منظرو محاسبه آسایش گرمایی درشهرهای استان خوزستان به کارگرفته شد این شاخص با توجهبه دمای خشک هوا و رطوبت نسبی هوا در طی دوره آماری ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۵ برآورد می شود و مقدار متوسطTHI در ماه جولای در شهرهای یاد شده ۸۲ می باشد. کمترین مقدار ۸۱٫۸۴ مربوط به شهر مسجدسلیمان و بیشترین آن مربوط به بندرماهشهر ۸۶ است.