سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ایمان عاربی – خرمشهر-دانشگاه علوم وفنون دریایی-دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی
احمد سواری – خرمشهر-دانشگاه علوم وفنون دریایی-دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی
امیر وزیری زاده – بوشهر-دانشگاه خلیج فارس- مرکز مطالعات وپژوهش های خلیج فارس

چکیده:

اکوسیستم های بین جزر و مدی قلوه سنگی که زیستگاه های ارزشمندی برای انواع موجودات زنده( به عنوان بستر زیست و منطقه نوزادگاهی انواع موجودات دریایی) محسوب می گردند، از دیدگاه زیست محیطی و اکولوژیک حائز اهمیت می باشند. در منطقه دلوار (بوشهر)، در سمت جنوب و با نزدیک شدن به بندر رستمی این اکوسیستم های ارزشمند در دهانه مصب های رودخانه های فصلی قرار دارند. یکی از شاخص های اکولوژیک که تأثیرات استرس زای محیطی را از طریق محاسبه راهبردهای اکولوژیکی که موجودات زنده مختلف آنها را اتخاذ می کنند، برآورد می نماید Nematodes/Copepods(N/C) است. به منظور بررسی سطوح آلودگی در دو اکوسیستم جزر و مدی قلوه سنگی در منطقه دلوار، از دو ایستگاه رستمی(در مجاورت اسکله بندر صیادی رستمی)و کری(در محلی دور از فعالیت ها و تأسیسات اسکله و بندری)طی سه فصل سرد(زمستان ۸۶ )،معتدل(بهار ۸۷ ) و گرم(تابستان ۸۷ ) نمونه های رسوب در سه سطح بین جزر و مدی با نمونه بردار Core Sampler برداشت و به آزمایشگاه منتقل گردید. پس از شناسایی و محاسبه فراوانی دو گروه رده بندی نماتودها و پاروپایان نسبت بین این گروه ها به عنوان شاخص ارزیابی سطوح آلودگی در دو ایستگاه مذکور برآورد گردید. نتایج نشاندهنده سطوح آلودگی بالاتر در ایستگاه رستمی در تمام فصول بود. مشخص گردید که اسکله صیادی بندر رستمی تأثیر چشمگیری بر سلامت این اکوسیستم ارزشمند داشته و لزوم ملاحظات زیست محیطی جهت جلوگیری از تخریب آنها ضوری به نظر می رسد.