سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد عزیزی فر – کارشناس ارشد بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی قم
کاضم ندافی – استادیار بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، تهران ، ایران
مجید محمدیان – معاون غذا و دارو ، دانشگاه علوم پزشکی قم
مرتضی صفدری – کارشناس مسئول آزمایشگاههای بهداشت محیط ، دانشگاه علوم پزشکی قم

چکیده:

موضوع آلودگی هوا ابعاد وسیع اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فنی دارد و یکس از مسایل مهم در این زمینه مراقبت از افزایش آلودگی و یافتن علل و عوامل آن است . با توجه به اینکه ذرات معلق یکی از آلاینده های معیار می باشد در این تحقیق مقادیر آن در شهر قم بررسی شده است . روش بررسی : در این تحقیق ذرات معلق PM1 و PM2.5 وPM10 در هوای شهر قم در دو نقطه مرکزی شهر سنجیده شده است و برای هر کدام از ذرات ۶۰ نمونه طی پنج ماه متوالی در فصول تابستان و پائیز با دستگاه Enviro Check برداشت شده است. یافته ها: در طول دوره نمونه گیری از نظر آلاینده PM10 آبان ماه با میانگین ۱۱۷μg/m3 آلوده ترین و مهر ماه میانگین ۸۳μg/m3 پاکترین ماه بود و از نظر الاینده PM2.5 آذر ماه با میانگین ۳۳μg/m3 آلوده ترین و مرداد ، شهریور و مهر ماه با میانگین ۸μg/m3 پاکترین ماه ها بودند. نتیجه گیری : بر اساس این تحقیق غلظت ذرات معلق PM1 و PM2.5 و PM10 در اکثر مواقع کمتر از حد استاندارد بوده . مقادیر AQI برای آنها در اکثر مواقع در حد متوسط و خوب می باشد.