سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا رسولی لوشاب – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک از دانشگاه دامغان
محسن خادمی – دکتری زمین شناسی ساختمانی وتکتونیک از دانشگاه شهید بهشتی ، عضو هیئت ع

چکیده:

چین خوردگی های دهملا و طزره واقع در پیش کرانه (foreland) دامنه ی جنوبی البرز شرقی به دلیل جایگاه خاص زمین ساختی خود، احتمال می رود که در ارتباط با گسل های پنهان بوده و از این جهت چین های فعال به نظر می آیند. در این پژوهش دو شاخص ژئومورفیک گرادیان طول رودخانه (SL) وانتگرال هیپسومتری (Hi ) در محدوده ی چین های مزبور مورد مطالعه وتحلیل قرار گرفت. شاخص گرادیان طول رودخانه درعبوراز عرض چین ها آنومالی (ناهنجاری) نشان می دهد و می تواند گویای فعال بودن چین ها باشد. شاخص انتگرال هیپسومتری نیز رده ی ۱ و ۲ رابرای چین ها بدست می دهد که این نیز موید فعال بودن منطقه می باشد.