سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

به طور کلی هدف ما در این پزوهش ارائه اصول و شا خصه های کالبدی شهر پایدار است شاخص هایی که بتوانیم با آن شهری پایدار طراحی و برنامه ریزی کنیم اما این اصول توسط افراد مختلف ارائه شده و نظر یکسانی در مورد آن ارایه نشده است و همچنین اصول و شاخص هایی که در یک شهر مثلا در انگلیس ارایه می شود نمی تواند معیار درستی برای شهرهای ایران باشد با توجه به فرهنگ و منابع و شرایط اقلیمی گوناگون شاخص های مختلفی ارایه و بررسی می شود ویا بعضی معیار ها در شهر ی برجسته تر و در شهر دیگر معیار های دیگری تاثیر گذارترند این معیار هاعبارتند از فشردگی تراکم حمل و نقل پایدار بازیافت فضای سبز طراحی سیستم های غیرفعال برنامه ریزی کاربری تنوع کاربری زمین مختلط و…که در این پزوهش به تشریح کامل آنها در شهرسازی شهر های حاشیه کویر مانند کاشان و نائین می پردازیم.