سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه گله داری – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی، دانشگاه بیرجند
ابراهیم غلامی – گروه زمین شناسی، دانشگاه بیرجند

چکیده:

گسل جنوب بیرجند با روند تقریبی ،ESE – WNW در مرز کوه باقران و دشت بیرجند واقع شده است. ناحیه مورد مطالعه در بخش باختری این پهنه گسلی قرار دارد و قطعه گسلی دهنو نامیده می شود. با توجه به این که شاخص های کمی ریخت زمین ساختی، به خوبی گویای فعالیت های زمین ساختی هستند، برخی ازآنها برای ارزیابی نرخ فعالیت تکتونیکی در طول این قطعه گسلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. مقادیر بدست آمده برای شاخص Smf در قطعات شرقی، میانی و غربی به ترتیب ۱٫۱،۱٫۶،۱٫۸۱ و مقدار شاخص s برای رودخانه های ۱،۲،۳،۴ به ترتیب ۱،۰۲،۱،۰۴،۱،و۱٫۲ بدست آمده است. مقایسه مقادیر بدست آمده برای این شاخص ها در مناطق انتخابی، نشان میدهد که میزان فعالیت تکنونیکی از خاور به باختر کاهش یافته است. پروفیل ترسیم شده در این منطقه، بر روی مخروط افکنه های پیشانی کوهستان نیز تایید کننده ی این موضوع است. همچنین تغییر مسیر آبراهه ها در فاصله ۱کیلومتری از جبهه ی کوهستان در شمال منطقه حاکی از برخاستگی می باشد که میتواند نشانه ای از فعالیت گسل های زیرین و رشد آنها به سمت شمال باشد.