سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی جانعلی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
احمد فلاح نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

چکیده:

نظریه نوین آموزش بر نقش موثر عوامل مرتبط با عنصر انسانی در فرایند یادگیری تاکید دارند. ایجاد ارتباط موثر بین عامل انسانی و آموزش الکترونیکی در محیط های آن لاین به یادگیرندگان امکان می دهد تا فعالانه در فرایند درگیر شوند و بوسیله آن شناخت خود را در ساختارهای اجتماعی به بوته آزمایش گذارند. در این مقاله که برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای بهره گرفته شده است، روش تحقیق، تحلیل محتوا می باشد. هدف از این مقاله بحث و بررسی پیرامون مفاهیم و تعاریف سه عامل موثر بر موفقیت یادگیری الکترونیکی شامل مشارکت، پذیرش فن آوری و طارحی آموزشی د رمحیط های یادگیری آنلاین با توجه به تحقیقات نظری و مطالعات تجربی در این زمینه می باشد. نتایج تحقیق حاکی از این مسئله است که فاکتورهای چون مشارکت یادگیرنده در امر یادگیری، پذیرش فناوری مجازی از سوی عنصر انسانی و نوع طراحی آموزشی در محیط انلاین با توجه به ویژگی های فردی و سازمانی، از جمله عوامل بسیار مهم و حیاتی در اثر بخشی سیستم های آموزشی مبتنی بر وب و برای اطمینان از عملکرد و میزان بهره وری یادگیری الکترونیکی در یک محیط مجازی، توجه به این مولفه از اهمیت خاصی برخوردار است.