سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مؤید عوض پور – عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایلام
حمید عبدی – دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط, دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایلا
فریبا سیفی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط, دانشکده بهداشت دانشگاه علو

چکیده:

هدف از این بررسی ، تعیین میزان تراکم میکروبی و اندازه گیری شاخص های شیمیایی در شیر خام و پاستوریزه در کارخانه شیر ایلام ، و نیز بررسی تاثیر عمل پاستوریزاسیون بر روی این شاخص ها می باشد. روش تحقیق : در این بررسی در طول ۳ ماه از قسمت های مختلف کارخانه ، نمونه شیر خام جمع آوری شد و نمونه های پاستوریزه نیز از شیرهای یارانه ای کارخانه جمع آوری شد که در مجموع ۱۸ نمونه مورد بررسی قرار گرفت . آزمایشهای میکروبی مطابق با دستورالعمل موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام شد و برای شاخص های شیمیایی نیز از دستگاه EKOMILk.m مدل KAM98-2A استفاده شد. آنالیز داده ها نیز توسط نرم افزار SPSS 16 و Excel صورت گرفت. یافته ها : متوسط تراکم میکروبی در نمونه های خام cfu/ml 1.35×۱۰^۷ و در پاستوریزه ۹٫۳۲×۱۰^۳ cfu/ml بود ، ۱۰۰% نمونه های شیر خام آلودگی بیشتری نسبت به استاندارد داشتند . میزان اشرشیا کلی و کلیفرم در ۱۰۰% نمونه های پاستوریزه صفر بود . تاثیر عمل پاستوریزاسیون روی کاهش میزان تراکم میکروبی ۹۹٫۶۳% می باشد تمامی شاخص های شیمیایی نیز در شیر خام و پاستوریزه در حد مطلوب می باشد. نتیجه گیری: بالا بودن میزات آلودگی شیر خام دریافتی در کارخانه حاکی از نامناسب بودن بهداشت تولید و انتقال شیر در استان است که علیرغم راندمان بالای پاستوریزاسیون ، بار میکروبی در شیر پاستوریزه زیاد مطلوب نیست.