سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیر میرزایی – دانشجوی دکتری اکولوژی کشاورزی
رحیم ناصری – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت
سعید وزان – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
عباس سلیمانی فرد – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

به منظور بررسی اثر آرایش کاشت های مختلف بر صفات فیزیولوژیک گلرنگ، آزمایشی در سال زراعی ۸۸-۱۳۸۷ در ایستگاه تحقیقاتی محس آباد، ایلام به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در چهار تکرار انجام گرفت. فاکتورهای آزمایش شامل سه فاصله ردیف۳۰ ،۴۰ و۵۰ سانتی متر به عنوان عامل اصلی و سه فاصله بوته روی ردیف۵، ۵/۷ و ۱۰ سانتی متر به عنوان عامل فرعی بودند. نتایج نشان داد که فواصل ردیف و فواصل بوته روی ردیف بیشتر به دلیل توزیع یکنواخت بوته ها، حداکثر استفاده را از عوامل محیطی و تشعشع نور خورشید داشته باشند. بیشترین شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول، تجمع ماده خشک، سرعت رشد نسبی و سرعت جذب خالص در فاصله ردیف ۵۰ سانتی‌متر و فاصله بوته روی ردیف۱۰ سانتی‌متر حاصل گردید. در اواخر فصل رشد، شاخص های سرعت رشد محصول، سرعت جذب خالص و سرعت رشد نسبی به دلیل سایه اندازی و ریزش برگ ها منفی شدند. به طور کلی فاصله ردیف ۵۰ سانتی‌متر و فاصله بوته روی ردیف ۵ سانتی‌متر به دلیل دارا بودن شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول و تجمع ماده خشک بالا از عملکرد بیشتری برخوردار بودند.