سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

غلامرضا خاکیزاده – محقق بخش اصلاح و تهیه نهال وبذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اس

چکیده:

به منظور بررسی اثرتنش در شرایط متفاوت رطوبتی در ارقام آفتابگردان وتعیین مناسب ترین شاخص عکس العمل آفتابگردان در برابر خشکی در قالب طر ح بلوک های کامل تصادفی آزمایشی بصورت طرح کرتهای خرد شده (اسپیلیت پلات ) و درقالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی همدان واقع در کیلومتر ۷ جاده تهران در سال ۱۳۸۸ مورد بررسی قرار گرفتند . آبیاری در ۴ سطح(پس از(شاهد) ۶۰ ، ۱۲۰،۹۰ ، و( تنش شدید) ۱۵۰ میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A ) واز دو رقم آفتابگردان به نامهای رکورد و ایروفلور استفاده شد. در اثر تنش اعمال شده مشخصاً در تنشهای شدید صفات شاخص های رشد شامل شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول، سرعت فتوسنتز خالص، سرعت رشد نسبی و تجمع ماده خشک کاهش یافته و تحت تأثیر قرار گرف تند . کاهش شاخص های رشد در اثر تنش بالا برای ژنوتیپ ایروفلور بیشتر از رقم رکورد محسوس بود.