سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالمجید محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشذ مهنذسی عمران – آب دانشگاه سیستان و بلوچستان
مهدی اژدری مقدم – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

خشکسالی یکی از بلایای طبیعی است که براثر آن ناهنجاری ها یا نوسانی درروند پارامترهای هواشناسی از جمله دما و بارندگی حاصل می شود این پدیده از دیدگاه های مختلف به انواع هواشناسی هیدرولوژیکی کشاورزی اقتصادی – اجتماعی و اقلیم شناسی تقسیم می شود به منظور به حداقل رساندن خشکسالی و درنتیجه اثرات مخرب آن نظارت و ارزیابی این پدیده از ضروریت می باشد بدین منظور مطالعه نمایه های خشکسالی از اهمیت بخصوصی برخوردار است دراین تحقیق داده های مربوط به بارش سالانه و همچنین تبخیر و تعرق پتانسیل یک دوره آماری ۱۴ ساله ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۸ ایستگاه سینوپتیک یزد جهت تحلیل های آماری و محاسبه سالهای مرطوب وخشک مورد استفاده قرارگرفته است. شاخصهای اصلی استفاده شده دراین تحقیق RDI SPI می باشد.