سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اسعد سلطانی – کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
سیدمجید میرلطیفی – دانشیار گروه آب دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

این مطالعه به منظور بررسی ارزش آب در شرایط بحرانی و خشکسالی برای مناطق ایران صورت گرفت. داده های مورد نیاز از سالنامه وزارت جهاد کشاورزی ، سازمان آب منطقه ای و سازمان برنامه و بوجه جمع آوری شد. شاخص های مهم بهره وری در مناطق مختلف ایران محاسبه شد. با توجه به نتایج بدست آمده مقدار تولید به ازای واحد حجم آب در شبکه مغان بیشتر از سایرین بوده است. اما در شبکه آبیاری گیلان مقدار سود ناخالص کسب شده بازای واحد حجم آب بیشتر از سایر است و در شبکه مغان مقدار سود خالص کسب شده به ازای واحد حجم آب بیش از سایر شبکه ها می باشد. جهت افزایش بهره وری عوامل تولید در بخش کشاورزی ابتدا می بایست عامل یا عوامل کمیاب را شناسایی کرده و در ادامه برنامه ریزی و تحقیقات در جهت ارتقای بهره وری آن عامل کمیاب صورت گیرد