سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهزاد احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی از موارد مهم در انتخاب پیمانکاران عملکرد ایمنی آنها در کارهای گذشته می باشد. لذا باید تعداد حوادث و اتفاقات که باعث کشته و زخمی شدن افراد در کارگاه شده است مورد ارزیابی قرار گیرد. از موارد بسیار مهم بری ارزیابی ایمنی شرکتها Experience modification rate(EMR) و یا همان نرخ تعدیل تجربی می باشد. این روش EMR که یکی از معیارهای اصلی برای انتخاب شرکتهای ایمن توسط کارفرمایان نیز می باشد با استفده از اطلاعات حوادث و دستمزد کارگران شرکتها در سه سال گذشته ، ضریبی را به نام ضریب EMR روی حق بیمه شرکتها وارد می کند که مقدار این ضریب علاوه بر اینکه نشان دهنده میزان ایمنی شرکتها است ضریب حق بیمه پرداختی توسط آن شرکت رد سال آتی را نیز مشخص می کند. همچنین این روش یک مشوق قوی برای پیمانکارانی است که ایمنی را واقعا جزیی از کار می دانند . پاسخ به این پرسش که EMR می تواند یک معیار قابل اعتماد و دارای مقیاس اندازه گیری باشد یا خیر مورد تحقیق پژوهش گران متععدی است. در این تحقیق طی پرسشنامه ای که از چند شرکت داخلی بعمل آمد سعی بر آن گردید معیارهای ایمنی که شرکتهادر رعایت انها تلاش می کنند مورد بررسی قرار گیرد همچنین EMR نیز در کنار این معیارها برای شرکتهای مورد پرسش مطرح گردید. این پرسشنامه توسط نرم افزار EXPERT CHOSE تحت تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نتیجه مشخص گردید بیشتر شرکتهای پیمانکاری EMR را به عنوان یک جایگزین برای تعیین معیار ایمنی در کشور برگزیده اند.