سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پیام جوادی کیا – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی
رضا علیمردانی – استاددانشگاه تهران
محمود امید – دانشیاران دانشگاه تهران
شاهین رفیعی –

چکیده:

در این تحقیق عملکرد دو سیستم کنترل فازی و سنتی بر روی گیاه مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور دو گلخانه مشابه در نظر گرفته شد که از لحاظ حجم و دیگر عوامل مؤثر کاملاً با هم یکسان باشند. سپس در هر دو گلخانه ۳۰گلدان که هر گلدان حاوی ۱۰ بوته از گیاه ریحان کاشته شد و در نحوه کشت گلدان ها از طرح آماری بلوک کامل تصادفی استفاده شد. این طرح آماری در کل حدود ۶۰ روز به طول انجامید و در پایان پس از برداشت محصول وزن خشک قسمتهای مختلف گیاه مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه افزایش میانگین به میزان ۱۵۰ درصد در وزن خشک در سیستم کنترل فازی را نشان داد. به عبارتی سیستم کنترل فازی تأثیر بسیار مثبتی بر روی وزن خشک گیاه داشت