سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میرپویا ناصری علوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه علوم و
حسین مبشری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه علوم و
سیدمحمد سیدحسینی – استاد دانشکده مهندسی صنایع،دانشگاه علم و صنعت تهران

چکیده:

شاخص های عملکرد ایمنی SPIs از قبیل سرعت، الکل و مواد مخدر، امنیت خودرو، حفاظت از سرنشینان خودروو…درایمنی جاده های مناطق مختلف جهان توسعه یافته اند.شاخص های عملکرد ایمنی با نمایش وضعیت ایمنی جاده ها ، مقایسه عملکرد ایمنی جاده ها در میان کشورها و با ارائه روند دلایل عمده تصادفات، در اجرای اقدامات پیشگیرانه برای کاهش تصادفات به ما کمک می کند. این مقاله به بحث درباره نقش الکل به عنوان یک شاخص عملکرد ایمنی در تلفات ناشی از تصادفات می پردازد. با انجام سه مطالعه متفاوت : مقایسه شاخص عملکرد ایمنی الکل در دیگر کشورها، مطالعات عمیق بروی کیفیت اطلاعات هفت کشور منتخب و مطالعه روی همبستگی بین شاخص های عملکرد ایمنی و فاکتور های تاثیر گذار انجام شد. این مطالعات نشان داد که اطلاعات مورد استفاده برای شاخص عملکرد ایمنی الکل باید اصلاح شود. برای اصلاح اطلاعات کلیه رانندگان در گیر در تصادفات دارای تلفات، باید مورد تست مصرف الکل قرار گیرند و تعداد مصرف کننده گان، گزارش شود. تا زمان انجام اصلاحات، اعتبار سنجی شاخص عملکرد ایمنی ضعیف و باید مقایسه نتایج شاخص عملکرد ایمنی الکل در میان کشورها با احتیاط صورت گیرد