سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدابراهیم کمالی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا ، گروه کشاورزی
مصطفی تاتینا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا، گروه شیلات

چکیده:

پهنه بندی یکی از مهمترین و اولین مراحل مدیریت کیفیت آب رودخانهها می باشد که روند تغییرات آلودگیهای آب را نسبت به زمان، مکان و شرائط خاص مشخص می نماید. دراین راستا و به منظور برآورد درجه شاخص زیستی و کیفیت آب یکی از رودخانههای پر آب و مهم شهرستان تالش، در بخش پائین دست و نزدیک به مصب این رودخانه در دریای خزر، این بررسی در سال ۱۳۸۷ بوسیله جوامع حشرات کفزی انجام پذیرفت. حشرات کفزی به علت داشتن غنای گونهای و واکنشهای متفاوت به عوامل مختلف زنده و غیر زنده بخصوص به آلودهکنندههای آب، نزدیک به یک قرن است که برای ارزیابی کیفیت آب رودخانهها مورد استفاده واقع می شوند. برای محاسبه درجه شاخص زیستی از فرمول ( برای فرمول رجوع شود به متن ………) تعریف شده توسط (Hilsenhoff,1988) استفاده شد. در این مطالعه ۶ راسته و ۱۶ خانواده از حشرات آبزی جمع آوری و شناسائی شدند. درجه شاخص زیستی ایستگاه مورد مطالعه ۵/۴۷ و کیفیت آب آن نسبتاً خوب ( احتمال آلودگی به مواد آلی نسبتاً قابل توجه) محاسبه گردید.