سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهسا رویان – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی خجسته پور – استادیار گروه مهندسی ماشین های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
باقر عمادی – استادیار گروه مهندسی ماشین های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

افزایش تقاضا برای مواد غذایی باعث تشدید در مصرف کودهای شیمیایی، آفت کش ها، ماشین ها و سایر منابع طبیعی شده است، همچنین افزایش مصرف انرژی در سال های اخیر باعث ایجاد مشکلاتی در سلامتی افراد و مسائل زیست محیطی شده است. توجه به منابع طبیعی کمیاب و اثر مصرف انرژی های مختلف روی سلامتی انسان و محیط زیست، لزوم بررسی الگوهای مصرف انرژی را در بخش کشاورزی حیاتی ساخته است. در این پژوهش به بررسی و تعیین میزان مصرف انرژی در تولید میوه هلو در سال ۱۳۸۹ در استان گلستان پرداخته شده است. با توجه به داده های گردآوری شده از مطالعه میدانی در خصوص نحوه انجام عملیات زراعی در مورد این محصول، مقادیر انرژی های نهاده و ستانده محاسبه گردید و شاخص های انرژی در این رابطه ارزیابی شدند. کل انرژی نهاده های مصرفی در تولید هلو MJ/ha 49/37531 و انرژی خروجی در تولید هلو MJ/ha 92/20894 به دست آمد. کارایی مصرف انرژی۵۵/۰، انرژی خالص MJ/ha 56/16636- و بهره وری انرژی نیز kg/MJ 29/0 به دست آمد. بالاترین سهم از میزان انرژی های نهاده متعلق به سوخت دیزل(۲۶%) و الکتریسیته (۷۳/۱۵%) بود که برای کاهش مصرف آن ها باید به دنبال راهکارهای صحیح مدیریتی بود.