سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقهای – شهرسازی- دانشگاه تهران
کیومرث حبیبی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه کردستان
داود رضایی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه زنجان

چکیده:

شهرهای امروزی در نقاط مختلف دنیا به دلایل متعدد از جمله نوع مکان گزینی، توسعه فیزیکی نامناسب، عدم رعایت استانداردهای لازم و…همواره در معرض خطرات ناشی از بلایای طبیعی قرار دارند.یکی از این خطرها که بسیاری از شهرهای دنیا و بویژه شهرهای ایران را تهدید میکندزلزله است.براساس پژوهش های وزارت مسکن و شهرسازی درطرح کالبد ملی، ۵۰ درصد جمعیت شهرنشین کشور در پهنه های زندگی میکنندکه دارای بیشترین خطر زلزله خیزی است با توجه به آسیب پذیری شهرهای کشور در برابر زلزله، شاخصها و معیارهای آسیب پذیری شهر در برابر این رخداد طبیعی؛ عواملی طبیعی همچون: موقعیت زمین شناسی، شدت و عمق زلزلههای حادثه، موقعیت سانحه خیزی و عوامل انسان ساخت همچون: شبکه های ارتباطی، تاسیسات زیر بنایی، تراکم شهری، همجواری بین کاربریها، میزان سازگاری زمین با کاربری واقع در آن، ساختار شهر، بافت شهر، شکل شهر؛ مورد بررسی قرار گرفته که با مطالعه و تطبیق این شاخصها با شهر مورد نظر میتوانیم کارایی و آسیبپذیری شهر مورد نظر را در برابر زلزله مورد سنجش قرار دهیم