سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا تقوی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد
مرتضی الماسی – استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
علیمحمد برقعی –

چکیده:

امروزه هزینه ها تعیین وانتخاب ماشین آلات درفضای سبز شهری برای مسئولین و پیمانکاران بسیارحائز اهمیت است دراین تحقیق شاخص های مکانیزاسیون درتوان مکانیکی به همراه هزینه های توان تعیین و نسبت به وسعت هرپارک مورد مقایسه قرارمیگیرد منطقه سه شهرداری تهران به علت وسعت و گستردگی فضای سبز شهری و همچنین تعدادجمعیت ساکن به عنوان نمونه ای از کل مناطق تهران انتخاب شد و مورد بررسی قرارگرفت به این صورت که کل پارکهای منطقه به سه سطح پارکهای وسیع فرامنطقه ای پارکهای بزرگ منطقه ای و پارکهای کوچک محله ای تقسیم گردید و سپس تمام پارکها از نظر وسعت و متراژ دراین سه دسته قرارگرفتند و بعد ازهرسطح دوپارک به عنوان نمونه به طور تصادفی انتخاب شد البته درسطح فرامنطقه ای فقط یک نمونه وجود داشت که همان درطرح قرارگرفت و بررسی شد ضمنا کلیه هزینه های ماشین آلات ثابت و جاری مورد استفاده درفضای سبز درتهران محاسبه شدو مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند