سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی کاظم پور – اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران
ابراهیم شریفی عاشورآبادی – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
بهلول عباس زاده –
یحیی روستایی –

چکیده:

شاخصهای گیاهی دارویی شوید تحت تاریخ کاشت و تراکم درآزمایشی بصورت اسپلیت پلات درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار درایستگاه تحقیقات البرز کرج و درسال زراعی ۸۹ بررسی گردید تیمارهای اصلی شامل ۴ تاریخ کاشت ۸۸/۱۲/۲۰ -۸۹/۱/۳۰-۸۹/۱/۱۰ ۸۹/۲/۲۰ و تیمارهای فرعی شامل ۴تراکم ازراست به چپ ۲۲و۱۱و۷و۵ بوته درمترمربع بودند بررسی شاخص سطح برگ LAI نشان داد که شوید پس از دریافت حدود ۲۱۰۰ درجه روز رشد به حداکثر شاخص سطح برگ حدود ۲/۳ رسید و درتراکم بالا به سرعت سطح برگ خود را افزایش داده است و نسبت به تراکمهای کم علاوه براینکه ازشاخص سطح برگ بالاتری برخوردا ربود نسبت به دیگر تراکم ها زودتربه حداکثر شاخص سطح برگ رسد روند تجمع ماده خشک درتاریخ کشت اول صعودی تر و میزان تجمع ماده خشک نیز بیشتر بود گیاه درتاریخ کشت اول پس از دریافت حدود ۲۰۰۰ درجه روزرشد به تولیدی حدود ۵۸۰ گرم برمتر مربع دست پیدا می کند. درتاریخهای کشت دوم سوم و چهارم به دلیل کوتاه شدن دوره شد به ترتیب به ۵۱۰و۴۱۰و۳۲۰ گرم برمتر مربع می رسد.